Kontrola smlouvy a podání k soudu

nechte si zkontrolovat právní bezvadnost smlouvy či podání

fotka smlouvy

Kontrola smlouvy

Nabízím, že Vám zkontrouji smlouvu, kterou mi zašlete ke kontrole. Opravím vady a upozorním na rizika spojená s uzavřením takové smlouvy.

Nabízím kontrolu kupních smluv či darovacích smluv na nemovité věci či movité věci. Dále nájemních smluv k bytu či nebytovému prostoru, smluv o rezervaci či zprostředkování uzavíraných s realitními kancelářemi.

Kontroluji také smlouvy o dílo, o úschově, dohody o narovnání, o poskytování služeb, smlouvy o spolupráci, kontroluji obchodní podmínky a podobně.

Kontrolu provádím osobně bez zapojení advokátních koncipientů.

Nenavýšení ceny

dohodnutou cenu nezvyšuji

Dodržení termínu

dohodnutý termín dodržuji

Platba

pokud budu požadovat zálohu, nepřesáhne 50 % dohodnuté částky

Výsledek

výsledek kontroly Vám prezentuji srozumitelným způsobem

fotka rozsudku

Podání k soudu

Právní zastoupení u soudu je komplexní záležitostí a většinou vyžaduje, aby se právní zástupce (advokát) s daným případem náležitě seznámil při osobním jednání s klientem a prostudoval dostupnou dokumentaci.

Jsou ale situace, které nejsou natolik složité a které si právní laik dokáže zařídit bez právního zástupce a dokáže tím ušetřit často nemalé náklady. Nicméně i v těchto případech bývá lepší nechat si podání, které hodláte adresovat soudu, někým zkontrolovat.

Nabízím kontrolu těchto jednodušších podání k soudu. Poté, co obdržím poptávku, posoudím, zda mohu poskytnout právní službu takto nadálku.

Pokud ano, budete informováni o ceně kontroly podání a budete mít možnost službu využít či nikoliv.

Pokud věc vyhodnotím jako nevhodnou pro kontrolu na dálku (např. byla by třeba osobní konzultace nebo jde o věc právně či skutkově složitou), informuji Vás o tom. V takovém případě nic neplatíte.

Stejná pravidla

platí stejné principy jako u kontroly smlouvy

fotka plus

Vyhodnocení vhodnosti

kontroluji jen podání, u kterých mohu zaručit správnost výsledku

Fotka JUDr. Milan Trávníček

Kdo jsem

Své právní vzdělání jsem získal na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Seznamu advokátů ČR jsem zapsán pod ev. č. ČAK 15791. Působím jako advokát se všeobecným zaměřením.

Zároveň jsem zapsaný mediátor a poskytuji mediační služby.

Spolupracuji se serverem www.legito.cz, na který jsem přispěl řadou vzorů, chcete-li šablon. Můžete si zde vytvořit vlastní smlouvu na míru. Tu si můžete nechat zkontrolovat přímo na tomto serveru, nebo můžete kontaktovat i mne.

Samozřejmostí pak je, že neposkytuji jen kontroly smluv, ale vytvořím Vám smlouvu podle požadavků na míru za dohodnutou cenu.